1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1 De deelnemer aan een yogales oefent op eigen risico.

1.2 Bliss Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.

2. Betaling van de lessen

2.1 de deelnemer dient vooraf te betalen voor een nieuwe lessenreeks.

2.2 deze reeks geeft het recht om de les te volgen gedurende een bepaalde periode

2.3 de lessen zijn niet overdraagbaar

2.4 indien de deelnemer een les mist, kan de les worden ingehaald op een ander tijdstip in dezelfde week, voor zover er plaats is in die les en voor zover dit eerst aangevraagd wordt bij de leraar.

2.5 een betaalde reeks is nooit terugbetaalbaar

3. Lessen missen en speciale regelingen

3.1 Iedere deelnemer is automatisch gepland in het lesrooster.

3.2 Moet een deelnemer van een reeks minimum 4 lessen missen owv medische redenen of familiale hoogdringendheid, dan kan zij bij de volgende reeks maximum 4 lessen aan 1/2 prijs volgen

3.3 Kan een deelnemer maximum 2x niet komen in een reeks en zij meldt dit op voorhand, dan betaalt dedeelnemer gewoon de lessen die zij kan komen. Bijvoorbeeld als zij 2x niet kankomen in een reeks van 10 lessen, betaalt zij 12,5 x 8 = 100 euro

3.4 Kan een deelnemer meerdan 2x niet komen in een reeks, dan betaalt de deelnemer per les de prijs vaneen losse les, dit is 15 euro per les. Bijvoorbeeld als een deelnemer 4x niet kan komen in een reeks van 10, betaalt zij voor 6 lessen 6 x 15 EUR = 90 euro

3.5 Er kunnen altijdspeciale afspraken gemaakt worden voor mensen in ploegenwerk, co-ouderschap,…of mensen in financiële moeilijkheden, bijvoorbeeld door gespreide betalingen.

4. Kleding en matjes

4.1 het dragen van schoenen in de yoga-zaal is niet toegestaan.

4.2 het gebruik van een matje of schapenvel is verplicht.

4.3 deelnemers die een matje van de studio gebruiken, reinigen het matje na gebruik met het voorziene (ecologische) reinigingsmiddel.

5. Drinken en eten

5.1 in de yogazaal is hetvniet toegestaan om te eten.

5.2 drinken mag worden meegenomen in een afsluitbare fles of bidon.

6. Feest- en vakantiedagen en annulering van lessen

6.1 op feestdagen is er soms les, dit zal tijdig worden aangegeven op de website en op Facebook

6.2 de vakantiesluiting van de studio wordt aangegeven op de website en op Facebook.

6.3 Bij annulering van een les door de leraar wegens onvoorziene omstandigheden, kan de deelnemer kiezen om die les op een later tijdstip bij te wonen of een teruggave van het deelnamegeld van die les te krijgen.